Inspiration & Kunskap

7 anledningar till att anlita externa testare

Ditt utvecklingsteam är säkert fantastiskt på många sätt, men ibland är det lätt hänt att arbetet bara rullar på, trots att det kanske egentligen finns flera delar som skulle behöva effektiviseras. I det här blogginlägget tittar vi på sju anledningar till att anlita externa testare.

Har ditt företag ofta arbetstoppar som ni har svårt att ta er igenom utan att det leder till för stressade medarbetare? Eller behöver ni någon som kan kvalitetssäkra ert arbete genom nya infallsvinklar? Om du kan svara ja på båda dessa frågor kan det vara tid att fundera på att anlita en extern testare. Här hittar du fem andra anledningar. 

Så hjälpte ADDQ Secureappbox - Se vår casefilm!  


Här är sju anledningar till att anlita externa testare:


1. Objektiv och oberoende 

Det brukar sägas att man helst inte ska testa sin egen kod, något vi håller med om helt. Det är väldigt lätt att bli hemmablind i sitt eget arbete, vilket ökar risken för att missa viktiga detaljer. En extern kommer in med nya ögon och har inte samma koppling till arbetet, vilket gör att hen kan vara objektiv och oberoende när hen i sin tur testar. 

2. Nya infallsvinklar och arbetssätt

Denna punkt hör lite ihop med punkt ett. Externa testare kommer in med nya, fräscha ögon och kan därför komma med nya infallsvinklar. Det kan vara alltifrån hur produkten kodas, till vilket arbetssätt som faktiskt är bäst och skapar störst kundnytta i slutändan. När arbetet egentligen fungerar är det lätt att fastna i gamla hjulspår, även om flera delar egentligen skulle må bra av att ses över för ett mer effektivt arbete.

3. Avlastning vid arbetstoppar

Många testare kan nog skriva under på att det förr eller senare dyker upp arbetstoppar i deras arbete. När leveranser hela tiden måste släppas kontinuerligt ställer det stora krav på utvecklingsteamen att hålla uppe tempot, vilket ibland kan vara svårt. En extern testare är en utmärkt lösning för att underlätta vid dessa tillfällen.

4. Specialistkompetens

Även om agila och kontinuerliga team jobbar tvärfunktionellt, där alla i någon mån kan lite om varandras områden utöver sin specialistkompetens så kan det vara så att andra specialistkompetenser saknas. Genom att anlita en extern testare kan ni enkelt få tillgång till den specialistkompetens ni behöver, oavsett vilken det är. 

5. Fylla eventuella kompetensglapp

En extern testare kan hjälpa till att fylla eventuella kompetensglapp som kan uppstå hos kundens befintliga medarbetare. Dessa kompetensglapp kan till exempel uppstå på grund av ändrade förutsättningar eller när nya metoder, verktyg och arbetssätt ständigt dyker upp. Idag, när allting går väldigt fort är det viktigare än någonsin att hänga med i svängarna, något som är en utmaning för många idag. Där kan den externa testaren vara en utmärkt lösning, som har full koll på vilka metoder och verktyg som kan hjälpa till att leverera den bästa kundnyttan. 

6. Ökad kompetens genom kompetensstöd 

En konsult som hyrs ut till ditt företag har ofta många kollegor att vända sig till, kollegor som inte sällan har andra specialistkompetenser än de själva. Tillsammans utgör de en stor kunskapsbank där de kan dela erfarenheter och lära sig av varandra. Det kan komma väl till pass på deras uppdrag eftersom den externa testaren alltid har någon att vända sig till om hen stöter på utmaningar. 

7.  Lätt att öka/minska tillsättningen efter behov

Oavsett vad det egentligen beror på, hög arbetsbelastning för tillfället, stora projekt eller mer avancerade arbeten än vanligt, så är det lätt att öka eller minska tillsättningen av externa testare efter behov. Det är förstås en stor fördel, eftersom behovet kan se väldigt olika ut i olika perioder. 

Sammanfattning

Dagens snabba utveckling ställer höga krav på alla som jobbar inom test. Saker ska gå snabbare än någonsin, samtidigt som nya verktyg, metoder och arbetssätt ständigt dyker upp. Det gör det till ett måste att hänga med i svängarna, vilket ibland är svårt att hinna med. Det är dock bara en av anledningarna till att anlita externa testare. Att de kommer med nya infallsvinklar och perspektiv en annan. 

Vi på ADDQ har ett brett utbud av specialister inom test, mätsystem, krav och kvalitetssäkring. Se vår casefilm om hur vår konsult Tomas Helmfridsson hjälper vår kund SecureAppBox med test, kvalitetssäkring och kompetensutveckling.  

New call-to-action

Skrivet av

Marie Sundbom

driver kommunikation, employer experience och marknadsfrågor på ADDQ. Hon blir extra lycklig av att utvecklas tillsammans med andra, när hjärtat får ta mest plats och när vi ser varandras olikheter som en styrka för att skapa en fantastisk helhet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration