Inspiration & Kunskap

Förvandla grupper till team och lyckas med fler projekt

Under de 15 år jag arbetat med test i små och stora organisationer, har jag medverkat i och drivit ett antal olika projekt. Projektformerna har varierat och på senare år följt trenden från traditionellt vattenfall mot ett mer agilt arbetssätt – dock sällan fullt ut agilt. Projektledarskap, metoder och verktyg för planering och uppföljning har varit mycket olika från projekt till projekt.

Något som alltid har intresserat mig är att se mönster i de projekt som lyckas bra jämfört med de projekt som lyckas mindre bra. I början analyserade jag olika projektmodeller, vilka verktyg för projektledning som användes och vilka metoderna var för tid- och kostnadsskattning. Dessa faktorer är givetvis viktiga, men vad jag sett är det inte det som verkligen avgör om ett projekt blir framgångsrikt.

Det tydligaste mönstret är istället på vilket sätt man arbetar: Att projektmedlemmarna arbetar i dedikerade team och inte enbart i grupp. Detta är betydligt viktigare än vilken projektmodell och vilka verktyg du använder!

Teamet – mer än bara en arbetsgrupp

För att förstå hur transformationen kan göras är det viktigt att inse skillnaden mellan en grupp och ett team.

En arbetsgrupp kan beskrivas som en samling, relativt löst sammankopplade, människor som arbetar tillsammans inom samma område, mot relativt otydliga eller individuellt satta mål. Beroendet mellan människorna i gruppen är lågt. Hur väl jag utför och lyckas med mina arbetsuppgifter påverkar inte i någon större utsträckning av hur väl de övriga i gruppen uppnår sina mål. Som jämförelse kan vi ta en grupp maratonlöpare. Det är en samling människor som ”arbetar” tillsammans, mot löst satta eller individuella mål (att ta sig i mål, att slå personbästa, att vinna). Hur snabbt jag springer påverkar inte andras prestation eller sluttid. Detta är alltså en grupp, men ingen skulle säga att en samling maratonlöpare är ett team.

För att kunna säga att vi jobbar i team måste vi lägga till några ytterst viktiga delar som ofta saknas i en grupp:

 • Alla i teamet måste jobba mot gemensamma, tydliga mål
  Låter självklart men min erfarenhet är att målen ofta är oklara, individuella eller saknas.
 • Vi måste skapa interna beroenden mellan människorna i teamet
  Övriga i teamet är beroende av mitt arbete och jag är beroende av vad andra gör.
 • Vi ansvarar gemensamt för att uppnå satta mål
  Oavsett hur väl jag utför mina arbetsuppgifter är jag beroende av övriga i teamet för att vi ska uppnå målet.

Summan av en grupp är lika med summan av de ingående delarna. Summan av ett team kan vara betydligt större än de delarna tillsammans om man lyckas med ovanstående punkter!

6 nycklar för framgångsrika team

Att skapa ett dedikerat team är verkligen en utmaning för många företag idag. Min upplevelse är att medarbetare ofta medverkar i flera projekt åt gången samtidigt som de utför linjearbete och andra lösryckta arbetsuppgifter.

Jag tror nyckeln till framgång är följande:

 1. Ta omställningen från grupp till team på allvar!
   Ofta krävs en omorganisation och förändrade roller för att skapa team.
 2. Utbilda alla i agila arbetssätt och gruppdynamik
 3. Frigör tid för team-medlemmarna
  Avsluta pågående projekt och minimera parallellarbete.
 4. Skapa tydliga mål
  Kör man SCRUM är produkt- och sprintmålen fantastiskt bra.
 5. Skapa interna beroenden mellan team-medlemmarna
  När vi verkligen jobbar tillsammans blir 1+1 ofta betydligt mer än 2. Ibland 3, 10 eller till och med 100. Kreativiteten gynnas och vi kan tillsammans se lösningar som ingen av oss ensam kan se. För att åstadkomma detta krävs dock interna beroenden mellan team-medlemmarna.

Teamet – mer än bara en arbetsgrupp

Min erfarenhet är att det är en enorm skillnad att arbeta i grupp kontra team och att det är just väl fungerande team som avgör hur väl du lyckas med ett projekt!

Det är dock vanligt att man inför någon form av agilt arbetssätt (ofta SCRUM), utan att först skapa förutsättningar för team-arbete. Parallellarbete och beläggningsgrad får styra istället för flöde och fokus.

Jobbar du själv kanske i en testgrupp eller ett testteam, projektgrupp eller projektteam, produktutvecklingsgrupp eller produktutvecklingsteam, ledningsgrupp eller ledningsteam? Fundera då på hur ni skulle kunna öka effektiviteten genom att transformera organisationen från att grupper till team. Kontakta mig gärna direkt om du har frågor, daniel.olsson@addq.se

 

Skrivet av

Daniel Olsson

Konsultchef på ADDQ, brinner för kvalitetssäkring, vilket han utövar som bland annat test- och projektledare, Agil mentor, kravanalytiker och teststrateg. I kombination med hans erfarenhet av systemutveckling och design ger det honom en ovärderlig förmåga till helhetssyn och förståelse för hela produktutvecklingsprocessen.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration