Inspiration & Kunskap

Kostnadsfria inspirationsföreläsningar i Göteborgsregionen

Nu erbjuder vi i Göteborg 30 min inspirationsföreläsningar som vi gärna håller hos er! Vi är specialister inom UX, krav, test och systemtest och arbetar i team. Det skapar forum för kunskapsutbyte och diskussioner kring lösningar på utmaningar i arbetslivet.

Föreläsningarna kretsar kring kvalitetssäkring och ämnen inom våra specialistområden. För att du och ditt team eller organisation skall få ut så mycket som möjligt av föreläsningarna anpassar vi upplägg, innehåll och budskap utifrån er QA-mognad och behov.

De är helt kostnadsfria, och har ni inte utrymme nog hos er är ni varmt välkomna till vårt kontor på Odinsgatan i centrala Göteborg istället. Vi rekommenderar er dock att ha föreläsningarna på plats för att förenkla för så många som möjligt på organisationen att delta.

Populära föreläsningar

  • Rätt från början - tips vid uppstart av kravhantering
  • Så lyckas du med kravinsamling
  • Testdriven kravhantering
  • Utforskande testmetodik
  • Grunderna i kvalitetssäkring
  • Agil strategi för test
  • Samarbete krav, test och utveckling
  • Kvalitetsdriven produktutveckling

Mer information om föreläsningarna

Rätt från början

Står ditt företag eller ditt team i startgroparna för ett nytt utvecklingsprojekt? Då är denna föreläsning exakt vad ni behöver för att inspireras till att göra just rätt från början!

Grunden i ett lyckat projekt är att ha bra ordning i projektet från start och att tidigt reflektera kring hur kraven formuleras. I denna inspirationsföreläsning behandlar vi framförallt vikten i att ha spårbarhet i projektet, olika abstraktionsnivåer och hur man ska tänka vid formuleringen av icke-funktionella krav. Ämnet vänder sig framförallt till dig som vill påminnas om grunderna i kravställning eller som vill inspireras till hur ett pågående projekt kan bli steget skarpare.

Vill du få en försmak av innehållet? Läs då Per Krogstads artikel 3 tips för att lyckas med icke-funktionella krav.

Så lyckas du med din kravinsamling

Har du bemästrat hur du ska organisera och formulera kraven vid kravinsamling, men vill ha inspiration till att få kvalitet på själva kravinsamlingen?

Kunskap om vad kravarbete innebär och hur vi på bästa sätt fångar in kraven är inte bara viktigt för en lyckad slutprodukt – effektiv kravinsamling innebär även ett kostnadseffektivt arbete. I denna inspirationsföreläsning ligger fokus på tekniker för intervjuer och workshops vid kravinsamling. Föreläsningen kan anpassas utifrån nuvarande kunskapsnivå och passar därför alla som vill utvecklas i kravinsamlingen.

Vill du hellre läsa på hemma? Ladda då ner vår guide Så lyckas du med kravinsamling.

Testdriven kravhantering

Använder ni resultatet av era tester på ett effektivt sätt eller försvinner mycket av feedbacken från testerna i bruset?

Det är inte helt ovanligt att resultaten från testerna vid ett utvecklingsprojekt inte tas tillvara effektivt och att de inte når ut till alla i projektet, vilket i sin tur kan leda till ökade kostnader såväl som längre utvecklingstider. I denna föreläsning visar vi på hur man genom att låta resultatet av testerna förbättra kravställningen kan effektivisera projektet och förbättra slutprodukten.

Föreläsningen vänder sig till alla medlemmar i ett utvecklingsteam då den inspirerar till varför och hur kraven kan förbättras genom feedback mellan teammedlemmarna. Ämnen som tas upp är bland annat effektmål och kravnedbrytning.

Utforskande testmetodik

Den största fördelen med utforskande test är att metoden kräver mindre förberedelse än skriptade tester och snabbare hittar viktiga fel. Testandet blir dessutom mer dynamiskt, då testarna anpassar sina tester efter resultatet.

Vi går igenom grunderna i metodiken, jämför trådbaserat vs. sessionsbaserat och diskuterar dess för- och nackdelar. Denna inspirationsföreläsning anpassar vi gärna beroende på tidigare kunskap om den utforskande testmetodiken, och fokus kan därför ligga på grunderna i metoden likaväl som i mer konkreta tips på hur metoden kan användas specifikt i ditt projekt eller på ditt företag.

Vi erbjuder också en endagsutbildning i Utforskande testmetodik. Klicka här för att läsa mer!

Grunderna i kvalitetssäkring

Brister i kravställning och ineffektiva rutiner kan leda till dålig kvalitet på såväl arbetet som slutprodukten. Men vad innebär egentligen bra kvalitet?

Diskussionen kring vad som är kvalitet ligger i fokus i denna inspirationsföreläsning samt frågan kring verifiering vs. validering. Föreläsningen passar dig som vill arbeta mer aktivt med ditt företags kvalitetsarbete, men som har liten kunskap i området. Den ger dig grundverktygen för att förstå vad kvalitet och kvalitetssäkring egentligen är samt exempel på hur kvaliteten kan mätas.

Här kan du läsa mer om ADDQs metoder för kvalitetssäkring!

Agil strategi för test

Går igenom grunderna i agilt, inkrementell utveckling och att kombinera testmetodiker.

Samarbete krav/test/utveckling

Behandlar utvecklingsmodeller, tvärfunktionella team och gemensam visualisering.

Kvalitetsdriven agil produktutveckling

Vi för diskussioner kring vad kvalitet innebär och verifiering vs validering.

 

Vill du att vi kommer till ditt företag och håller en inspirationsföreläsning? Hör av dig till mig så hjälper jag dig komma fram till vilken föreläsning som passar er bäst!

Mail: frida.rudebo@addq.se
Telefon: 070 – 680 97 81

Skrivet av

Prenumerera för mer nyheter och inspiration