Inspiration & Kunskap

Specialdesignat testsystem - viktigt kvalitetsverktyg i Swegons produktutveckling

Hösten 2015 påbörjade ADDQ ett samarbete med Swegon som erbjuder produkter och systemlösningar behovsstyrning och optimering av inomhusklimat. Swegon stod inför en nyutveckling av styrsystem WISE och i det produktutvecklingsprojektet stod företaget inför utmaningen att säkerställa en god kvalitet i utvecklingsprocessen. Med en komplex systemstruktur, omfattande mjukvaruutveckling, en helt ny unik kommunikationslösning samt ett omfattande produktutvecklingsprojekt med många parter var behovet av test och kvalitetskontroll stort.

ADDQ fick uppdraget att utveckla ett testsystem för kontinuerlig testning av kretskort under produktutvecklingsprocessen och så småningom leveransproduktion. Glenn Norberg är systemarkitekt och en av de konsult som har designat teststationerna som används för att kvalitetssäkra Nya WISE:

- Vårt uppdrag var att skapa en testprocess i linje med Swegons produktutvecklingsprojekt, med utgångspunkt från hur kretskorten ska fungera och vilken funktionalitet som behöver testas. Bland annat handlar det om att definiera vilka funktioner som är särskilt viktiga – i Swegons fall till exempel temperaturgivarna i WISE-systemet – och säkerställa att de mäter rätt. Bedömningen av vad som är rimligt att testa och med vilken testfrekvens för att nå rätt kvalitet bygger mycket på tidigare erfarenheter. Det är inte möjligt att testa allt till 100 procent, utan du måste utgå från det som är mest centralt. Vi lägger ofta in extra tester i början som kan tas bort efterhand.

 

TestStationEn komplex och flexibel testfixtur skapar en effektiv testprocess för Nya WISE

I uppdraget ingick att designa en testfixtur, den hårdvara som testar de enskilda kretskorten i Nya WISE. ADDQ kom in i ett skede när Swegon inte riktigt kommit så långt som planerat i produktutvecklingen, vilket innebar fler förändringar på vägen och nya behov av extra utrustning.

– När projektet startade var tanken att vi skulle utveckla en fixtur per kort. På grund av den låga kortvolymen blev dock kostnaderna höga, vilket ledde till att vi fick hitta en ny lösning för att kunna hantera tester av olika kretskort i samma hårdvara. Det innebar en ny dimension där vi fick ta reda på vilka kretskort som skulle kunna kombineras och hur många kort som skulle gå att testa samtidigt, berättar Glenn.

Den mest komplexa av testfixturerna kan hantera 16 kretskort för Nya WISE parallellt, vilket innebär en enorm mängd signaler att hålla reda på. Parallellt kan 100-tals signaler avläsas samtidigt i testsystemet.

Testsystemet har växt fram i ett nära samarbete med produktutvecklingsteamets mjuk- och hårdvarudesigners, när det gäller allt från kravställning inför tillverkning av testhårdvaran till produkttester samt framtagning av prototyper för att testa kortdesign och testfixturer. Tack vara ett agilt arbetssätt i framtagningsprocesserna av testsystemet har det trots förändringarna på vägen fungerat bra att följa produktutvecklingsprocessen.

Varje enskilt kretskort testas innan de lämnar Swegons fabrik

Swegon premiärvisade en prototyp av Nya WISE-systemet på Nordbygg för ett år sedan och har även genomfört en omfattande extern pilot på Torsplan 2 i Stockholm med mycket goda resultat. I april 2017 driftsätts de första externa systemen.

Idag testas och godkänns varje enskilt kretskort som når Swegons kunder i det testsystem som ADDQ har designat och utvecklat. Eftersom de maskiner som bygger kretskorten är oerhört komplexa finns också flera möjliga felkällor, men genom att testa varje enskilt kretskort och lagra testresultaten finns en spårbarhet. I och med att kretskorten dessutom har unika serienummer kan Swegon vid behov även enkelt leta fram historiska testresultat. Kretskortstesterna görs både i system som står hos Swegon och på ADDQs egen testanläggning. Efter att korten systemtestats ansvarar Swegons personal ute på de enskilda fabrikerna även för olika slutkontroller. ADDQ har själva direktuppkoppling till testsystemet hos Swegon och kan se hur det fungerar.

För Glenn och hans kollegor handlar det nu mest om gränssnittsförändringar, ändringar i kraven samt volymjusteringar då prototypvolymer enbart ger en fingervisning och vissa saker inte går att upptäcka förrän systemet är i full produktion.

- Vårt mål har varit att designa ett testsystem som är flexibelt och anpassningsbart så att arbetet med att hantera förändringar kan minimeras allteftersom WISE-produkten utvecklas vidare. Nu går vi i nästa spännande fas i samarbetet med Swegon, där vi ska visa att test- och kvalitetsprocessen fungerar bra även i full produktion, säger Glenn.

Läs gärna mer om Swegons produktutvecklingsprocess och samarbetet med ADDQ här.

Skrivet av

Marie Sundbom

driver kommunikation, employer experience och marknadsfrågor på ADDQ. Hon blir extra lycklig av att utvecklas tillsammans med andra, när hjärtat får ta mest plats och när vi ser varandras olikheter som en styrka för att skapa en fantastisk helhet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration