Sara Almvide

är en passionerad kravhanterare med många års erfarenhet från healthcare, där hon har arbetat både med kravställning vid systemimplementation i kundmiljö och med produktledning. På ADDQ är hon en del av ett initiativ för att öka medvetenheten om vikten av att vara en kravkompetent kundorganisation.
Find me on:

Recent Posts


Senaste nytt

Intervjuteknik - att effektivt använda intervjuer vid kravinsamling

Intervjun är liksom workshopen en populär insamlingsmetod som är lättillgänglig och rätt utförd -...

Workshop som effektiv metod för kravinsamling!

”Blickarna möts över bordet och du förstår att du har en intressentkonflikt. Pippi Långstrumps...

Kravställning på rätt nivå ger större affärsnytta

Svaret är att tänka behovsorienterat och våga ta med leverantören i dialogen kring kravutvecklingen!

Prenumerera för mer nyheter och inspiration