Inspiration & Kunskap

CQA - Konceptet som hjälper dig att vara i framkant

Det är svårare än någonsin att hänga med i dagens snabba tempo, men även viktigare än någonsin - en utmaning för många. Kraven på en snabb time-to-market ökar hela tiden och det är ofta företaget som kan leverera nytta snabbast som får flest affärer.

Idag, när det hela tiden uppstår nya tekniker och tillvägagångssätt i branschen gäller det att verkligen hänga med i svängarna, vilket ofta är lättare sagt än gjort. Det är inte ovanligt att QA, kulturer, arbetsprocesser och organisationer inte hinner hänga med. Det är här Continuous quality assurance (CQA) kommer in i bilden, ett koncept som omfamnar nya, kontinuerliga tekniker och omfattar både kvalitet och innovation.

Samtidigt måste kundnyttan som produkten ska ge kunna levereras snabbare och med rätt kvalitet. Detta möjliggör i sin tur att gå från planering, till implementation och test och leverans på enbart några dagar, i vissa fall till och med timmar. 

I takt med att utvecklingen hela tiden går allt fortare, kommer fler företag behöva jobba på det här viset för att lyckas hålla sig i framkant. De som inte gör det riskerar istället att bli omsprungna av mer moderna företag som har kommit längre i sin utveckling. Men för att lyckas med detta kan du behöva lite hjälp på traven, till exempel genom CQA. 

Här är fem principer som omfattas av CQA: 


1. Affärsvärdet i fokus (Business Value Centric)

Denna princip handlar om att bygga rätt system, inte bara bygga själva systemet rätt. Detta beroende på vilket värde som är tänkt att skapas för slutanvändaren. Affärsvärdet i fokus innefattar även hur man definierar vad man gör, hur arbetet prioriteras och varifrån information hämtas.


2. Helhetsperspektiv (Holistic)

Precis som det låter handlar den här principen om helheten, om allt från affärsstrategi och marknadsföring till den visuella känslan som önskas kommuniceras till slutanvändaren.


3. Kontinuerligt (Continuous)

Kontinuerligt bygger på att hela tiden jobba på det sättet, det finns ingen tydlig början, inga direkta faser, milstolpar eller tydliga slut.


4. Anpassningsbara Team (Team Adaptability)

Ett måste inom kontinuerliga tekniker är att jobba med anpassningsbara team, vilket är precis det den här principen handlar om. Det är flera saker som är viktiga att tänka på när det kommer till anpassningsbara team. Bland annat så är det viktigt att ha en skalbar storlek på teamen, men också att låta roller, kompetenser och arbetsuppgifter vara med flytande än inom de mer traditionella arbetssätten.


5. En och samma källa till information (Single Source of truth)

Den femte och sista principen inom CQA handlar om att ha dokument och data samlat på ett och samma ställe. Tidigare, inom de planerande arbetssätten, skapades det alltid flera olika dokument av beställare, utvecklare och testare för ett och samma projekt. Det gjorde att det var svårt att få dokumenten att hänga ihop på ett bra sätt. Det är här single source of truth kommer in i bilden, en princip som bygger på att källkod, testdokument, kravspecifikation och övriga dokument ska vara samma fysiska sak. Ett exempel på sätt som kan möjliggöra detta är specification by example (SBE)


Sammanfattning

CQA (Continuous Quality Assurance) är ett koncept som omfamnar nya, kontinuerliga tekniker och innefattar fem principer som hjälper organisationer, QA och kulturer att hänga med i svängarna när allt går väldigt fort. En bra helhetssyn, anpassningsbara team och en och samma källa till information är några saker som kan hjälpa dig en bit på vägen. 

Att bygga och underhålla mjukvara blir alltmer komplext. Därför behöver vi utveckla fler och fler verktyg och tekniker för att hänga med och vara konkurrenskraftiga. Det gör det svårt att hitta balansen mellan kvalitet och innovation, struktur och kaos. Vår CQA-guide är skapad för att hjälpa dig med just det, ladda ner den nedan! 

Ladda ner CQA-guiden

Skrivet av

Marie Sundbom

driver kommunikation, employer experience och marknadsfrågor på ADDQ. Hon blir extra lycklig av att utvecklas tillsammans med andra, när hjärtat får ta mest plats och när vi ser varandras olikheter som en styrka för att skapa en fantastisk helhet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration