Inspiration & Kunskap

Därför är mänsklig testning så viktig

I en tid som hela tiden blir allt mer digital och när ny teknik ständigt dyker upp för att underlätta, snabba på och förenkla processer är det lätt att tänka att allt kan och bör göras av maskiner. Och visst, det är smidigt och effektivt på många sätt. Men den mänskliga testningen får inte glömmas bort, den är avgörande för att kunna garantera användarvänlighet och rätt kvalitet.

Testautomatisering är något av en trend som det har pratats mycket om de senaste åren. Det finns något av en generell missuppfattning idag om att digitaliseringen och den snabba utvecklingen innebär att allt måste, och bör testas automatiskt. Men så är inte fallet. Förvisso är maskiner idag smarta och kan göra många bra saker, men än så länge kan de bara göra det vi ber dem om. Det är förstås utmärkt när vi behöver kunna testa produkter på djupet, på flera olika nivåer, på ett effektivt sätt.

Mänsklig testning viktig för användarvänlighet

Den mänskliga testningen är framför allt viktigt när det kommer till användarvänlighet. En maskin är som sagt bra på mycket, men den kan (än så länge) inte avgöra hur en app uppfattas, hur ett typsnitt känns eller hur ett mänskligt öga reagerar på en färg. Dessutom, vår tids nästa storkonsumenter som mer eller mindre är uppvuxna med en surfplatta eller mobiltelefon i handen har betydligt högre krav på användarvänlighet idag än för några år sedan. Idag behöver system och verktyg fungera lika bra på flera olika enheter, något som inte ens var möjligt tidigare. Så länge vi människor hela tiden vill ha (och behöver) fler digitala verktyg, appar, och system som ska användas av just människor så kommer den mänskliga testningen fortsätta vara viktig.

 

Flera fördelar med testautomatisering 

Experter menar att det finns många delar som bör automatiseras eftersom det är en förutsättning för att kunna leverera snabbare, jämnare och säkrare. Med hjälp av testautomatisering kan du snabbt få reda på vad och varför något inte funkar, och snabbt ta reda på vad som har gått fel. För att lika snabbt kunna rätta till det igen. Det i sin tur minimerar risken för att leverera något som är trasigt, vilket kan bli en flaskhals när det måste gå fort. 

Idag finns det en viss oro för många som jobbar med test, att deras jobb inom kort inte längre kommer vara lika viktiga i takt med att testautomatiseringen ökar. Men så länge det är människor som utvecklar mjukvaror för människor så kommer den mänskliga testningen fortsätta vara viktig. Glöm därför aldrig bort den i ert utvecklingsarbete! 


Sammanfattning

I en tid då digitaliseringen hela tiden växer sig större och kraven på snabba leveranser med rätt kvalitet ökar krävs det andra sätt att jobba på. Testautomatisering är bra på många sätt när det kommer till att kontinuerligt leverera jämnare, säkrare och snabbare. Men den mänskliga testningen är också väldigt viktig, eftersom att maskiner inte kan avgöra hur mjukvaror upplevs av människor, som faktiskt är de som ska använda produkterna. 

Vill du läsa mer om den moderna QA Managern? Ladda ner vår e-bok som innehåller expertinsikter och framtidsutsikter för QA Managern som vill vara i framkant. 

New call-to-action

Skrivet av

Marie Sundbom

driver kommunikation, employer experience och marknadsfrågor på ADDQ. Hon blir extra lycklig av att utvecklas tillsammans med andra, när hjärtat får ta mest plats och när vi ser varandras olikheter som en styrka för att skapa en fantastisk helhet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration