Inspiration & Kunskap

Defektdetektering - så hittar du defekter och buggar [video]

Test handlar kort och gott om att hitta de fel som finns i mjukvaran innan den driftsätts. Om du har lyckats väl med din testning så innebär det att du har hittat många defekter och buggar, vilket kallas för defektdetektering. En undersökning som gjordes på tre olika “nivåer” visade mycket intressanta resultat av defektdetektering på sista raden.

För att lyckas hitta så många defekter eller buggar som möjligt kan du arbeta efter en rad olika aktiviteter:

Formell kodreview
Här tittar du visuellt på koden, granskar den för att se om du hittar något uppenbart fel.

Statisk och dynamisk analys
Oftast verktyg som körs mot koden för att hitta defekter och buggar.

Enhetstestning
Den mest atomära testningen som görs där man testar de minsta beståndsdelarna i mjukvaran.

API testning
Mjukvaran är vid det här laget lite mer ihopbyggd och testas via protokoll och gränssnitt.

Scenario tester (komplett system)
Här testas istället större saker, såsom flöden och processer. 

Det som är så otroligt intressant med den här undersökningen är att de som hade högst resultat på de enskilda aktiviteterna inte skiljde sig nämnvärt mot de som hamnade i medelskiktet eller de som hade sämst resultat. Se klippet nedan för resultatet av undersökningen:

Defektdetektering


Så, genom att arbeta metodiskt och systematiskt med alla dessa aktiviteter går det att få riktigt bra resultat på sista raden, trots att varje specifik aktivitet för sig inte gav några supersiffror. Detta visar undersökningen tydligt, genom att de som låg i medelskiktet hittade samma procent (99) av alla buggar som de som fick högst resultat. Och de som fick sämst resultat per varje aktivitet i sig inte alls hamnade långt efter. Det räcker alltså långt att vara medelmåttig genom att kombinera alla dessa aktiviteter med varandra -  så länge du jobbar systematiskt och genomtänkt kan du nå höga resultat.

 

Att bygga och underhålla mjukvara blir alltmer komplext. Därför behöver vi utveckla fler och fler verktyg och tekniker för att hänga med och vara konkurrenskraftiga. Det gör det svårt att hitta balansen mellan kvalitet och innovation, struktur och kaos. Vår CQA-guide är skapad för att hjälpa dig med just det, ladda ner den nedan! 

Ladda ner CQA-guiden

 

Skrivet av

Viktor Lazslo

är automatiseringsexpert och har i mer än 22 års tid jobbat med att effektivisera mjukvarutestning och utveckling med hjälp av verktyg, automatisering och processförbättringar både internationellt och i Sverige. Viktor har omfattande kunskaper inom systemutveckling och programmering samt i att ta fram verktyg för funktionella- och prestandatester.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration