Inspiration & Kunskap

Ett agilt arbetssätt är nyckeln till att klara av snabba förändringar

Tidigare var det givna arbetssättet inom mjukvaruutveckling det planerande, något som idag börjar bli föråldrat. Runt millennieskiftet infördes den första agila utvecklingsmetoden, som fokuserar på kommunikation och innebär ett betydligt mer flexibelt arbete. Detta för att snabbt kunna få feedback på eventuella fel under arbetets gång och snabbt kunna anpassa sig efter förändringar som dyker upp.

I den planerande världen krävde projekten vid start en tydlig och detaljerad kravspecifikation av beställaren. I nästa steg blev det utvecklarnas uppgift att uppskatta hur lång tid det skulle ta för projektet att gå från start till mål. De skulle även uppskatta hur mycket resurser som skulle behövas och vad det skulle kosta. Men exakta estimeringar är svårt, nästintill omöjliga. Projekten drog ofta ut på tiden och överskred budget. I dagens förändringsbenägna värld, är det en förutsättning att arbeta agilt för att kunna leverera till kund med hög kvalitet. 

Ett agilt arbetssätt håller deadline

Med tiden har de flesta insett att det planerande sättet inte är ett hållbart sätt att arbeta på, både för att det kostar för mycket pengar och tar lång tid. Men även för att det inte garanterar rätt kvalitet varje gång. Det beror på att kravbilden har en förmåga att förändras eftersom teknik och mjukvara uppdateras kontinuerligt.  De agila och kontinuerliga arbetsmetoderna tillåter ständiga förändringar under utvecklingsarbetet och är därför raka motsatserna till det planerade arbetssättet. Idag är det ett måste för många företag att jobba agilt, för att klara av snabba utvecklingscykler och hålla rätt kvalitet i varje leverans. Att anamma ett flexibelt arbetssätt gör det möjligt för QA Managers att anpassa sig till en förändrad kravbild, både innan och under arbetet.  

Kraven på en snabbare och säkrare utveckling växer stadigt i takt med den snabba utvecklingen. Snart är även de agila arbetsmetoderna på väg att bli smått omoderna, inom några år spås kontinuerliga arbetsmetoder att bli nästa stora grej inom test. Ett adaptivt arbetssätt med flexibla metoder är helt enkelt lösningen för att lyckas ligga i framkant med testutvecklingen. 

Varför är vi kvar i gamla metoder? 

Idag är det många företag som fortfarande befinner sig i den planerande världen, och gör allt i sin makt för att minimera förändringar under projektens gång. Det kan bero på allt ifrån att ledningen är kvar i ett gammalt tankesätt, till att företag har tungrodda, gamla system som gör det svårt att jobba mer flexibelt. Men en annan vanlig anledning är att det ofta ligger en affärsuppgörelse bakom utvecklingen, vilket ofta gör att beställaren har höga krav på releasedatum och skarpa deadlines. I dessa fall är det QA Managerns uppgift att sälja in det agila arbetssättet, för att beställaren ska förstå fördelarna med att göra en sak i taget och att förändringar kan behöva göras under utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning

Inom de mer traditionella sätten för mjukvaruutveckling är det vanligt att projekten drar ut på tiden eller överskrider budget på grund att de inte tar höjd för eventuella förändringar under projektets gång. Agila och kontinuerliga arbetssätt möjliggör ett mer flexibelt arbete, ett måste för att hänga med i dagens snabba utveckling.  

Vill du läsa mer om varför agila arbetssätt är ett måste för att vara i framkant inom utveckling? Ladda ner vår e-bok om den moderna QA managern! 

New call-to-action

Skrivet av

Marie Sundbom

driver kommunikation, employer experience och marknadsfrågor på ADDQ. Hon blir extra lycklig av att utvecklas tillsammans med andra, när hjärtat får ta mest plats och när vi ser varandras olikheter som en styrka för att skapa en fantastisk helhet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration