Inspiration & Kunskap

Koll på omvärlden - viktigt för QA Managern

När allting går fort blir det ännu viktigare att hålla koll på sin bransch och på sitt område, eftersom sättet du jobbar på idag kan vara utdaterat i morgon. Genom att hålla dig uppdaterad och ha full koll på nya saker som dyker upp kan du både ha en fördel i att vara tidig med nya metoder och attrahera kompetens.

En stor skillnad mellan igår och idag när det kommer till utveckling är att det inte längre finns en kokbok med tydliga recept på hur vi ska utföra arbetet. Tidigare visste beställare, utvecklare och testare redan från början hur de skulle arbeta i varje projekt. Men i dagens läge uppkommer det hela tiden nya arbetssätt eller kombinationer av arbetssätt för att lösa varje enskild situation. Det öppnar dörrar för mer flexibla kombinationer av principer, processer och metoder, men ställer samtidigt högre krav på att snabbt kunna anpassa sig efter den givna situationen.

Som QA Manager måste du därför ha bra koll på omvärlden, och ständigt hålla dig uppdaterad kring vad som händer. Sättet du jobbar på idag kan mer eller mindre vara utdaterat i morgon, vilket gör att du behöver ha förmågan att snabbt kunna anpassa dig när nya trender eller situationer dyker upp.

Företag som inte hänger med i utvecklingen riskerar dessutom att hamna på efterkälken när moderna och flexibla företag springer om dem. I värsta fall kan det till och med bli tufft för dem att fortsätta vara lönsamma, eftersom kunder tenderar att välja företag som ligger mer i framkant när det är dags att välja leverantör. 

 

Moderna arbetsgivare attraherar talanger

Men det är inte bara kunder som riskerar att välja företag som är mer i framkant, det kan också spela en stor roll när det är dags att rekrytera. Idag är det många företag som har utmaningar med att attrahera och rekrytera rätt kompetens. Det beror både på att det finns många duktiga kandidater och för att människor generellt ställer högre krav på sina arbetsgivare än tidigare. Idag är det generellt faktorer såsom bra kollegor, trivsel på jobbet och personlig utveckling framför lön och fina bonusar som är viktigt när vi väljer jobb. Många människor motiveras av att lära sig nya saker och har ett intresse i att ha koll på det senaste. Ett företag som snabbt snappar upp nya trender och kan erbjuda kandidater en spännande utveckling inom det senaste kommer ses som mer attraktiv. 

 

Sammanfattning

Idag dyker det ständigt upp nya tekniker, processer och arbetssätt att förhålla sig till. Det är en vanlig utmaning för många QA Managers idag, som har svårt att hänga med i den snabba utvecklingen. Genom att ständigt ha koll på omgivningen och hålla dig uppdaterad på trender, marknaden och arbetssätt ökar chansen för dig som QA Manager att hålla dig i framkant.

Vill du läsa mer? Ladda ner vår e-bok som innehåller expertinsikter och framtidsutsikter för QA Managern som vill vara i framkant. 

 

New call-to-action

 

 

Skrivet av

Marie Sundbom

driver kommunikation, employer experience och marknadsfrågor på ADDQ. Hon blir extra lycklig av att utvecklas tillsammans med andra, när hjärtat får ta mest plats och när vi ser varandras olikheter som en styrka för att skapa en fantastisk helhet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration