Inspiration & Kunskap

Minska risken för fel kvalitet med agilt arbete

Det brukar sägas att kvalitet kostar, vilket stämmer in på mycket. Men när det kommer till utveckling handlar det mer om att fel kvalitet kostar. I det här blogginlägget tittar vi på varför det är så viktigt med rätt kvalitet och varför agilt arbete kan hjälpa till att minska risken för sämre leveranser.

När krav, brister och projekt drar ut på tiden uppstår onödiga kostnader och slutprodukterna lyckas inte hålla önskad kvalitet. I slutändan kan detta i värsta fall leda till missade affärsmöjligheter. 

I dagens hårda konkurrens krävs rätt kvalitet och vi människor ställer högre krav än någonsin på att produkterna vi använder fungerar. Vi är otåligare och bortskämda med att saker och ting ska gå fort, vilket ställer högre krav på både de anställda och arbetsprocesserna. När ett företag inte lyckas leverera rätt kvalitet på sina produkter, kommer vi snabbt att tröttna och gå vidare till nästa leverantör. 

 


Kontinuerliga analyser och riskbedömningar

Tidigare jobbade en QA Manager mer med att se till att saker och ting blev gjorda enligt en kravspecifikation, och att de blev gjorda på rätt sätt. Men idag, i takt med den snabba utvecklingen har fokuset ändrats för QA Managern,  jobbar man mer med utforskande test och ifrågasätter arbetet ständigt för att så snabbt som möjligt ta reda på vad som skulle kunna gå fel. En viktig del i den moderna QA Managerns vardag är därför att göra kontinuerliga riskbedömningar och analyser, dagens arbetssätt kräver ofta beslut om konsekvenser och kostnader om risken faller ut, jämfört med att komma vidare med produkten eller tjänsten. 

För att lyckas leverera rätt kvalitet i varje leverans behöver QA Managern ha en bra helhetssyn på utvecklingsprocessen samt förståelse för att hen tillsammans med sitt team är ansvariga för produktens kvalitet. Den insikten är mer eller mindre en förutsättning för att arbetet ska lyckas.

Snabb feedback med agila metoder 

I mer planerande arbetssätt inom utveckling är det vanligt att det skapas en lista på problem, för att utvecklarna sedan ska rätta till dessa när det finns tid. Men det finns en risk med att jobba på det viset, nämligen att en så kallad teknisk skuld byggs upp, vilket i sin tur leder till att utvecklingen tar betydligt längre tid. Det kanske sparar lite tid kortsiktigt i form av färre avbrott i arbetet för att korrigera felen under tiden, men desto mer tid förloras ur ett långsiktigt perspektiv.  

Inom de agila, så kallade adaptiva, eller kontinuerliga metoderna jobbar teamen med att hela tiden kvalitetssäkra proaktivt för att så snabbt som möjligt hitta fel och rätta till dem. I kombination med ett mer ifrågasättande tänk ger det snabbare information på vad som eventuellt skulle kunna gå fel - både för att hålla uppe tempot och minska riskerna för fel kvalitet i leveranserna. 

Men lika viktigt som det är att hålla tempot och minska riskerna för fel kvalitet i leveranserna, lika viktigt är det också att prioritera och hitta rätt balans mellan tid, kostnad och funktionalitet. Liksom att definiera rätt kvalitet som den kvalitet kunden är beredd att betala för. Inte mer och inte mindre.

Sammanfattning

Att kvalitet kostar stämmer i många fall, men när det kommer till utveckling handlar det istället om att fel kvalitet kostar. När fel upptäcks för sent eller samlas på hög för att rättas till senare finns det stora risker att det skapas tekniska skulder, vilket leder till att utvecklingen tar längre tid. Genom att jobba agilt eller kontinuerligt får du snabbare feedback på vad som behöver rättas till innan det har gått för långt i processen.

Att varje leverans måste hålla rätt kvalitet är idag viktigare än någonsin, när vi ställer höga krav på både kvalitet och tempo. Men detta är bara en av de många utmaningarna för dagens QA Managers. Vill du veta mer? Ladda ner vår e-bok! 

New call-to-action

Skrivet av

Marie Sundbom

driver kommunikation, employer experience och marknadsfrågor på ADDQ. Hon blir extra lycklig av att utvecklas tillsammans med andra, när hjärtat får ta mest plats och när vi ser varandras olikheter som en styrka för att skapa en fantastisk helhet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration