Inspiration & Kunskap

När teamen blir för stora riskerar kommunikationen bli sämre

För att kunna samarbeta och arbeta mot ett gemensamt mål krävs det bra kommunikation i gruppen, vilket de flesta nog är medvetna om. Bra och tydlig kommunikation är dock inte bara viktigt för samarbetet, det kan också göra arbetsmiljön för de anställda bättre och öka effektiviteten. Detta gäller generellt för alla team, men inom QA är kommunikation en oerhört viktig del av arbetet, och ännu viktigare blir den när det går snabbt.

Det finns förstås mängder med både för - och nackdelar när det kommer till större team, men i det här blogginlägget fokuserar vi på hur större riskerar att påverka kommunikationen mellan medlemmarna.

 

Större team innebär fler beteenden att ta hänsyn till

Att utöka sitt team, få in fler resurser och på så vis bli mer produktiva är förstås härliga fördelar med att växa. Men faktum är att större team riskerar att försvåra kommunikationen avsevärt, något som är värt att ta i beaktning när teamen växer med många nya människor.

Med större team så finns det fler beteenden, attityder, tankesätt och personligheter som alla i teamet ska lära känna, bli bekväma med och lära sig hantera. Det kan ibland ta lång tid, som i sin tur påverkar hur lång tid det tar tills teamet är uppe i full rullning. När en grupp är för stor finns det även risk att en stor del av kommunikationen sker mellan specifika individer. Då är det lätt hänt att det bildas mindre grupper i gruppen, vilket i värsta fall kan försämra samarbetet och skapa dålig stämning i teamet.

Ökat antal kommunikationsvägar i större team

Men den största risken med ett för stort team är att antalet kommunikationsvägar ökar exponentiellt. Det finns en formel för antalet kommunikationsvägar i ett team:

K = M x (M - 1)

Där K står för antalet kommunikationsvägar, och M för antalet medlemmar i teamet. Det innebär att i ett team med 3 medlemmar, är antalet kommunikationsvägar 6. Men utökar ni teamet till 12 personer ökar siffran till 132. Siffrorna visar tydligt att det genast blir svårare för alla i teamet att veta vem som gör vad, vad som har sagts och beslutats om det inte finns en tydlig struktur i teamet som är förankrad hos alla.

Sammanfattning

Kommunikation är A och O för dagens utvecklingsteam. I en tid då utvecklingen går snabbare än någonsin måste hela teamet vara adaptivt och alltid redo för snabba förändringar. Däremot, om ett team blir alltför stort ökar risken för att kommunikationen i teamet blir sämre, vilket i sin tur riskerar försämra både arbetsmiljö och resultatet i slutändan.  

Vill du läsa mer om den moderna QA Managern och några av hens vanligaste utmaningar idag? Ladda ner vår e-bok! 

New call-to-action

Skrivet av

Jan Sahlström

Jan har över trettio år inom IT varav nästan tjugo inom test och med erfarenhet av ett antal olika roller så som produktansvarig, kravanalytiker, testare, scrum master och QA manager. Han är även en frekvent talare på lokala meetups och internationella konferenser där han gärna berättar om sina hjärtefrågor om hur man når kontinuerlig kvalitet och bygger effektiva korsfunktionella team med en holistisk syn på kvalitet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration