Inspiration & Kunskap

QA Manager - Så blir du en bra teamleader!

Tidigare, när det planerande arbetssättet var det enda inom utveckling, låg QA Managerns fokus mer på att se till att medlemmarna i teamet gjorde vad de skulle enligt en detaljerad kravspecifikation. Idag är behovet istället större av en person som kan utveckla, stötta och coacha sina teammedlemmar, framför en chef med budget- och rekryteringsansvar. I det här blogginlägget ger vi dig därför fyra tips på hur du blir en bra teamleader.

I de agila och kontinuerliga utvecklingsteam är tanken att teamen ska vara självständiga och oberoende, vilket gör att de inte är i behov av en chef på samma sätt som tidigare. Men bara för att teamen ska vara självständiga, innebär inte det att behovet av stöd försvinner, det handlar mer om att det är en annan typ av ledare som behövs.

Ladda ner vår checklista - Så tar du platsen i förarsätet  - och behåller den

Här är fyra tips på hur du blir en bra teamleader:

 

1. "Bossa” mindre, coacha mer

En av dina viktigaste uppgifter som QA Manager är att coacha dina teammedlemmar, inte bossa över dem. Bolla kontinuerligt tankar och idéer kring vilka förbättringsmöjligheter och angreppssätt som kan öka värdet av det testaren bidrar med i teamet, oavsett om det ingår i de delar som normalt ingår i QA eller ej. 


2. Kom med frågor, inte lösningar

Inom mer traditionella arbetssätt är chefen generellt den person som fortfarande tar flest beslut och avgör vad som ska göras och på vilket sätt. En teamleader bör istället fokusera på att ställa frågor framför att vara den som alltid kommer med lösningarna. Ifrågasätt dina teammedlemmar och deras arbete på ett coachande sätt, det möjliggör deras potential och uppmuntrar dem att själva komma på lösningar.


3. Involvera dina medarbetare

Medarbetare som får förtroende och får vara delaktiga presterar oftast bättre. I de agila och kontinuerliga världarna är teamen tillsammans ansvariga för kvaliteten, så låt dem vara med och bestämma vilka metoder ni bör använda och hur ni ska gå till väga. Involvera dem också när det kommer till rekrytering, de ska ju jobba nära tillsammans med de nya personerna som eventuellt kommer in i gruppen. 


4. Släpp lite på kontrollen

I självgående team är det av yttersta vikt att medlemmarna i teamet litar på sin ledare, som ibland kan behöva släppa lite på kontrollen. Ett team som ska jobba oberoende av andra kan inte vara detaljstyrt uppifrån. I värsta fall minskar tilliten för ledaren om personerna i teamet inte känner att de har förtroende från sin ledare. Därför är det viktigt att du som QA Manager vågar lita på dina teammedlemmar, att var och en av dem gör sitt bästa för ert företag och produkterna ni utvecklar. Dessutom så har du varit med och valt ut duktiga, kloka medarbetare som du förväntar dig ett visst självdriv och engagemang av. Så, förlita dig på att de är domänexperter och stötta dem genom ett coachande förhållningssätt.


Sammanfattning

I de agila och kontinuerliga världarna är tanken att teamen ska vara självständiga och oberoende, vilket gör att behovet av en chef som tar alla beslut inte behövs på samma sätt som tidigare. Istället behövs teamleader som kan coacha, stötta och utveckla sina teammedlemmar i deras dagliga arbete.

Vill du få fler steg och knep som hjälper dig som QA Manager att ta platsen i förarsätet och behålla den? Ladda ner vår checklista!

 New call-to-action

Skrivet av

Marie Sundbom

driver kommunikation, employer experience och marknadsfrågor på ADDQ. Hon blir extra lycklig av att utvecklas tillsammans med andra, när hjärtat får ta mest plats och när vi ser varandras olikheter som en styrka för att skapa en fantastisk helhet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration