Så förbättrar du kommunikationen i teamet

Press release

The Climate is a hot topic, which is why we need to find new sustainable ways to create energy.

En effektiv och fungerande kommunikation i teamet handlar om så mycket mer än bara utbyte av information. En förbättrad kommunikation är viktig för att bygga, underhålla och förbättra relationer mellan individer och grupper i en organisation och är en stor framgångsfaktor för hur väl ditt team presterar och levererar kvalitet till kund.

Som QA Manager är det viktigt att involvera andra i beslutsfattandet genom dialog och återkoppling, samt vara närvarande och öppen för andras åsikter och input. Detta är egenskaper i ditt ledarskap som påverkar arbetsmiljön positivt och gynnar effektiviteten i teamet. I den här bloggartikeln tittar vi närmre på vad du som är ansvarig för QA kan göra för att hålla din kommunikation tydlig, koncis och öppen.

Så tar QA Managern plats i förarsätet - och behåller den 

 

Tydliggör mål och förväntningar 

Tydliga gemensamma mål är mycket värdefullt för att hålla en effektiv kommunikation i teamet. Som ledare är det viktigt att skapa en gemensam syn på struktur i organisationen och teamet. Börja med att se till att förväntningar och mål är tydligt definierade och ta dig tid att identifiera vad dina medarbetare behöver för att prestera så bra som möjligt. Fördela sedan uppgifterna med hänsyn till detta.

Interagera 

Skapa öppenhet, ge stöd och lös konflikter. Att ge ärlig och äkta uppskattning kan uppfattas som enkelt men det är också mycket viktigt och något som lätt glöms bort i en stressig vardag. Att känna sig betydelsefull är ett grundläggande behov som finns hos oss människor och genom att ge ärlig och äkta uppskattning utvecklar du det bästa hos andra. Det stärker även självkänslan och skapar motivation i teamet.

Även när det går åt andra hållet är det viktigt att visa på sin närvaro genom att guida och coacha dina medarbetare när de har gjort ett misstag. Avsätt tid för att diskutera vad som gick fel och hur det går att göra bättre nästa gång, utan att klandra medarbetaren.

Ytterligare en nyckel till lyckad kommunikation och förtroende är att visa ett genuint intresse för teamet. Om du inte är äkta när du kommunicerar med andra på arbetet, kommer de snart bli skeptiska mot dina idéer och vissa kommer kanske sluta lita på dig. Att vara uppriktigt intresserad kan du visa genom att lyssna och ställa följdfrågor när du frågar en medarbetare om något personligt.

 

Utveckla 

Att väcka en stark önskan och vilja hos de andra personerna i teamet är ännu en viktig punkt. De tidigare principerna fokuserar på saker som du personligen kan göra, medan den här principen styrs helt av den andra personens vilja. Det är därför det är så viktigt att förbättra kommunikationen mellan medarbetarna på arbetsplatsen, genom coachning och träning. Målet för alla ledare är att de anställda ska vilja göra sitt bästa, att de gör det för att de vill, inte för att de blir tillsagda att göra det. Det är viktigt att fundera på  ”varför skulle den här personen vilja göra det här?”

 

Sammanfattning

Fördelarna med att förbättra din kommunikationsförmåga på jobbet är många. Från teamprojekt som kommer gå smidigare till att andra kommer att behandla dig som en lagspelare. Ännu viktigare är att bra kommunikation på arbetsplatsen är en viktig del i ett företags framgång, så gör din del genom att lära känna dina kollegor, lär dig att vara en uppmärksam lyssnare och tillämpa resten av de tips du fått ovan för att bidra till att skapa en ännu starkare och mer effektiv arbetsplats.

Vill du läsa mer om hur du som är ansvarig inom QA idag kan ta en plats i förarsätet och även behålla den? Ladda ner vår checklista som innehåller fler praktiska tips! 

New call-to-action 

Vi rekommenderar också

Newsletter Signup Read more