Normingenjör och kravanalytiker – hur hänger det ihop och vad är det?

Blir vår produkt användbar, kommer våra användare känna igen sig i dess utformning, kommer de...

6 steg mot agil kravhantering som maximerar verksamhetsnyttan

 Det finns inget som hindrar att hela verksamheten arbetar agilt. Många av ursprungsidéer för det...

Intervjuteknik - att effektivt använda intervjuer vid kravinsamling

Intervjun är liksom workshopen en populär insamlingsmetod som är lättillgänglig och rätt utförd -...

Workshop som effektiv metod för kravinsamling!

”Blickarna möts över bordet och du förstår att du har en intressentkonflikt. Pippi Långstrumps...

3 tips för att lyckas med icke-funktionella krav

Hur snabba ska funktionerna vara? Hur gör systemet om databasen rasar? Hur hanteras säkerhet för...

Kravställning på rätt nivå ger större affärsnytta

Svaret är att tänka behovsorienterat och våga ta med leverantören i dialogen kring kravutvecklingen!

Prenumerera för mer nyheter och inspiration