Continuous - en trend som allt fler behöver hoppa på

Idag jobbar många inom mjukvaruutveckling enligt Scrum, en agil arbetsmetod som har funnits sedan...

Den snabba utvecklingen kräver annat fokus för QA Managers

Tidigare, när det planerande arbetssättet var det enda inom testutveckling, var det uteslutande...

Är rollen Agil projektledare en styggelse?

En av de vanligare benämningarna på ledande roller i företag som håller på att transformeras till...

Så förenklar ni er kommunikation i agila team

Ett team som arbetar agilt är tvärfunktionellt och alla personer som behövs för utvecklingen av en...

Vad innebär den agila transformationen för bank och finanssektorn?

Att gå från en vattenfallsbaserad utveckling till en mer agil approach upplevs ofta medföra...

6 steg mot agil kravhantering som maximerar verksamhetsnyttan

Det finns inget som hindrar att hela verksamheten arbetar agilt. Många av ursprungsidéer för det...

Säkerställ affärsnyttan för din produkt - ta reda på problemet bakom problemet

”Operationen lyckades, men patienten dog” är en term som vi kravledare och UX-designers slänger ur...

Vägen till effektivare testning

Genom att arbeta mer kontextdrivet och utforskande kan du hitta problem tidigare, frigöra resurser...

Prenumerera för mer nyheter och inspiration