Inspiration & Kunskap

Tre tips för att kompetensutveckla ditt team

Kontinuerlig kompetensutveckling är ofta en stor boost för vårt självförtroende, något som gör oss både mer självsäkra och som utvecklar oss på flera plan. Men ibland kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga rent konkret, här kan du som teamleader göra en hel del för att hjälpa ditt team att kontinuerligt utveckla sin kompetens.

För en tid sedan skrev vi ett blogginlägg som fokuserade på hur du som QA Manager kan kompetensutveckla dig med enkla medel, utan att behöva lägga mycket tid på en kurs eller längre utbildning. Självklart är det även bra för ditt team att ständigt nätverka i branschen, både i verkligheten och online. Men det finns några andra tips för hur du som teamleader kan hjälpa till att kompetensutveckla ditt team, i det här blogginlägget tar vi upp tre av dem. 

Så tar QA Managern plats i förarsätet - och behåller den 

Låt teamet ta eget ansvar

Eget ansvar är utvecklande för många av oss och ger ofta en bra boost för självförtroendet. Alla är dock inte lika bekväma med att ta initiativ till eget ansvar, eller så är ramarna lite otydliga för vad som går att ta ansvar för och inte. Då kan det vara bra med lite hjälp på traven från dig som teamleader.

En idé är att låta personerna i ditt team vara delaktiga i att driva igenom mindre satsningar på egen hand. Låt de pitcha sina idéer för dig och om de godkänns får de avsatta timmar för att driva det vidare. Detta visar att du har tillräckligt förtroende för dina medarbetare för att ge dem eget ansvar. Det kan även minska den frustration som ibland kan uppkomma när personer känner att de hela tiden går till chefen med sina idéer utan att få gehör. Det handlar förstås inte om att du som chef inte lyssnar på dina medarbetare, men i den rollen är det oftast svårt att driva precis varje idé själv eftersom det sällan finns tid till det. Du som ansvarig får då möjlighet att vara med och coacha i vilka beslut teamet kan ta själva och vilka ramar som finns för satsningen, men resten av ansvaret ligger på individerna. 


Låt medlemmarna testa på olika roller i flera team 

Försök att kontinuerligt uppmuntra dina teammedlemmar att prova på andra roller än deras primära. I större organisationer är det inte helt ovanligt att det finns flera team som jobbar med test och/eller utveckling. I dessa fall kan det vara utmärkt att låta teammedlemmarna spendera perioder i andra team, vilket både ger utökade kunskaper och en insyn i hur andra team arbetar tillsammans. Detta gör att individen känner att hen får möjlighet att utvecklas och för dig som QA Manager ligger fördelarna i att ju mer kompetens ditt team har, desto självständigare kan de bli i sitt arbete. 

Intern kompetensutveckling

Precis som för QA Managern är intern kompetensutveckling ett bra sätt för medlemmarna i ett team att utöka sina kunskaper. Men för att den interna kompetensutvecklingen verkligen ska fungera kan det behövas lite stöttning. Uppmuntra kontinuerligt ditt team att lära sig saker av varandra och avsätt tid i allas kalendrar för internt kompetensutbyte då och då. Ett tips är att verkligen ta tillvara på kunskaper som ditt team skaffar sig genom kurser, utbildningar, seminarier eller dylikt. När en eller flera i ditt team i deltar i sådana evenemang, ställ som motkrav att det görs en presentation internt efteråt. På så vis får kollegorna också en chans att lära sig något nytt. 

Ett annat exempel är om ni har en konsult på plats, hen sitter garanterat på en massa kunskap som kan vara relevant och intressant för dina teammedlemmar att ta del av. 

Sammanfattning 

Att kontinuerligt kompetensutveckla är viktigt av flera anledningar, till exempel kan det ge ett starkare självförtroende och göra oss mer självständiga i våra arbeten. Som QA Manager kan du hjälpa ditt team att utveckla sin kompetens på flera sätt, till exempel genom att låta de ta mycket eget ansvar och uppmuntra dem till att prova på andra, nya roller än sina primära. 

Vill du ha fler tips och trick för hur du som QA Manager tar plats i förarsätet och behåller den? I så fall tycker jag att du ska ladda ner vår checklista som bland annat innehåller tips för hur du håller dig ständigt uppdaterad och hur du skapar rätt team med rätt kompetens. 

New call-to-action

Skrivet av

Marie Sundbom

driver kommunikation, employer experience och marknadsfrågor på ADDQ. Hon blir extra lycklig av att utvecklas tillsammans med andra, när hjärtat får ta mest plats och när vi ser varandras olikheter som en styrka för att skapa en fantastisk helhet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration