Inspiration & Kunskap

Vad är egentligen testning i produktion?

Det är inte ovanligt att ett uttryck som står för en specifik metodik eller process kan misstolkas, speciellt om man läser uttrycket bokstavligt. Testning i produktion eller Testing in Production faller definitivt under den kategorin. I detta blogginlägg ska jag förklara vad det faktiskt innebär.

Testning i produktion kan i extremfallet tolkas som att man struntar i all form av testning innan en programvara släpps och det överlåts till användarna att hitta eventuella fel.

För andra kan testning i produktion innebära att man testar aktivt både innan och efter att man släpper en programvara men testningen sker i stort sett på samma sätt, oavsett miljö. Tittar man på de processer som finns bakom begreppet testning i produktion inser man snabbt att boven i dramat antagligen är användandet av ordet testning.

 

Testing vs checking

För många av oss som jobbar med test och kvalitet så är testning någon form av mestadels manuell aktivitet som görs för att säkerställa att en produkt gör vad den är tänkt att göra, och inte för mycket som den inte är tänkt att göra. Under åren har många och långa diskussioner förts huruvida automatiserade tester verkligen är tester eller är det bara enkla verifieringar (testing vs. checking). Baserat på denna tolkning är de allra flesta överens om att man inte testar i produktion, vilket jag håller med om. Nu är det dock så att begreppet testning i produktion innehåller knappt något av de som traditionellt kallas för test. Det är snarare en samling av processer eller metoder som går att fördela under tre kategorier:

  • Säkra sätt att släppa en programvara till produktion
  • Använda feedback i olika former på ett effektivt sätt
  • Vissa former av icke-förstörande testning i produktionsmiljön

 

Bygg ut din verktygslåda

Varje testare har en verktygslåda som förhoppningsvis växer över tiden. Kanske innehåller den:

  • kunskaper om utforskande tester
  • hur man skapar en testplan med mind maps
  • hur man bygger användbara dash-boards med hjälp av ElasticSearch  Kibana eller annat

I Continuous-världen är det bra att även fylla på med de tekniker som går in under testning i produktion. Då vet du till exempel vad Canarying och Dark Launch är och när den ena eller andra fungerar bäst. Du vet hur man kan använda dogfooding i praktiken, vad värdet av A/B-testning är eller hur du effektivt kan använda loggar och monitorering. Allt för att hjälpa till att säkerställa att kunderna får en stabil och fungerande produkt i den allt snabbare värld vi rör oss i.

 

Utvärdera din mognadsgrad i Continuous-världen!

Continuous är ett bra arbetsätt för det genom att tillåta moderna metoder och tekniker från flera discipliner, vara skalbar, anpassa sig till miljön och fokusera på affärsvärde.

Det finns några bra första steg eller indikationer på att man är på rätt väg om man vill röra sig mot Continuous. När det gäller området test och verifiering har vi tagit fram en modell som ger er en snabb och enkel beskrivning av din organisations mognadsgrad i Continuous-världen. Svara på frågorna och få utvärderingen direkt.  

 

UTVÄRDERA ER MOGNADSGRAD

 

Ses vi i Stockholm eller Tallinn?

Under våren och sommaren 2020 deltar jag på några konferenser där jag talar om just testning i produktion, vad det är och vad det inte är, när det passar och när det kanske inte passar. I skrivande stund är SAST vårkonferens i Stockholm i mars och Nordic Testing Days i Tallinn i juni bokade.

Om du deltar på någon av dessa konferenser vore det kul att prata lite om hur just du ser på detta med testning i produktion och om du tror att det kan vara något för den organisation där du jobbar.

 

Skrivet av

Jan Sahlström

Jan har över trettio år inom IT varav nästan tjugo inom test och med erfarenhet av ett antal olika roller så som produktansvarig, kravanalytiker, testare, scrum master och QA manager. Han är även en frekvent talare på lokala meetups och internationella konferenser där han gärna berättar om sina hjärtefrågor om hur man når kontinuerlig kvalitet och bygger effektiva korsfunktionella team med en holistisk syn på kvalitet.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration